Keo kẻ chỉ gạch 280ml màu trắng DOCONU chính hãng
0982777304