Băng dính quấn ống nước rò rỉ nước siêu dính loại 2.5cm*1m
0982777304